Ateliér úsporné architektury

A.Ú.A. » Administrativní budovy » Konektel

Kategorie:
Administrativní budova
Název:
Dostavba administrativní budovy Konektel

Architektonické a dispoziční řešení:

Nově navržená administrativní budova Konektel doplňuje stávající dvě budovy, sloužící ke skladování materiálu a technických věcí. Budova je navržena jako reprezentativní část s recepcí, zasedacími místnostmi a kancelářemi manažerů. Přízemí částečně slouží pro parkování aut.

Konektel Konektel Konektel